Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

Konkurs plastyczny "Barwy Wiosny"

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „Barwy Wiosny”.
Przygotujcie pracę dowolna techniką, możecie wykorzystać różnorodne materiały. Format pracy A4.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem rodzica. Prace konkursowe należy składać do 16 marca 2018 r. /piątek/ do wychowawców grup.


Regulamin konkursu plastycznego
dla dzieci pt.:
„Barwy Wiosny”
1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole w Łysych wraz z Oddziałami „O” ze Szkoły Podstawowej z Łysych.
2. Konkurs rozpoczyna się 12.03.2018 r. i trwać będzie do 16.03.2018 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Barwy Wiosny”
4. W konkursie mogą brać udział dzieci z Samorządowego Przedszkola w Łysych oraz dzieci z Oddziałów „O a” i „O b” ze Szkoły Podstawowej z Łysych.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką dowolną.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem rodzica.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
4. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy.
5. Prace należy składać do 16.03.2018 r. do wychowawców grup.
Wyniki konkursu i nagrody:
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 21.03. 2018 r. w Samorządowym Przedszkolu w Łysych.
4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola w Łysych.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.


Konkurs trwał do: 2018-03-16, 00:00
Konkurs 2018-03-12, 17:55 | autor: Anna Sadłowska
Przedszkolowo.pl logo