Prawa Dziecka

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

* radości
* godności osobistej
* ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej
* akceptacji takim jakim jest
* życzliwego i podmiotowego traktowania
* tajemnicy
* niepowodzeń i łez
* wyrażania swoich uczuć i myśli
* szacunku dla wszystkich jego potrzeb
* zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
* posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić
* wypoczynku i czasu wolnego
* indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu
* właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego
* badania i eksperymentowania
* różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
* poszanowania własności
* wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym
* zdrowego odżywiania.
Przedszkolowo.pl logo