Powinności rodziców wobec swoich dzieci

1. Otoczyć dziecko miłością poprzez właściwą atmosferę w domu, zaspokoić podstawowe potrzeby fizjologiczne-snu, pożywienia, aktywności fizycznej.

2. Zapewnić opiekę, dbać o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

3. Wyposażyć dziecko w potrzebne przybory i książki.

4. Zadbać o właściwy strój i higienę osobistą dziecka.

5. Zorganizować miejsce do zajęć.

6. Zadbać o prawidłowy rozwój emocjonalny, wpajać i przestrzegać podstawowe zasady moralne.

7. Kształtować osobowość dziecka poprzez własną postawę i działania.

8. Mieć zawsze czas dla dziecka, pomagać w rozwiązywaniu jego problemów, być dla niego
oparciem.

9. Znać i rozwijać zainteresowania dziecka.

10. Kontrolować dostęp do mediów, dobierać odpoiwednie do wieku programy.

11. Systematycznie posyłać dziecko do przedszkola, kontrolować jego postępy edukacyjne i
wychowawcze.

12. Chronić przed wpływem patologii: agresji, nałogów itp.

Przedszkolowo.pl logo