Obowiązki dziecka

* Nie krzywdzić innych i siebie
* Przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy
* Szanować cudzą własność
* Utrzymywać porządek w miejscu pracy i zabawy
* Być życzliwym wobec rówieśników i dorosłych
* Nieść pomoc innym
* Mówić prawdę
* Nie przeszkadzać innym w pracy
* Słuchać innych w czasie rozmowy
* Nie oddalać się samowolnie od grupy
* Informować o zaistniałych niebezpiecznych sytaucjach
*Używać form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
* Zachowywać kulturę spożywania posiłków.
Przedszkolowo.pl logo